TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Tên giao dịch (tiếng Anh):
33 Xo Viet Nghe Tinh Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang
Điện thoại:
0400418666
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty