TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG – 0102119879

Tên giao dịch (tiếng Anh):
171 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/dieu-kien-cap-giay-phep-lao-dong-theo-quy-dinh-moi/
Điện thoại:
0102119879
Fax:
Bùi Thiện Du
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty