TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Resources & Environment Monitoring
Tên viết tắt:
BREM
Địa chỉ:
26 Huỳnh Văn Nghệ – Phường Phú Lợi – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
26 Huynh Van Nghe, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Tào Mạnh Quân
Mã số thuế:
3700903309 – Ngày hoạt động: 06/05/2008
Giấy phép kinh doanh:
3700903309 – Ngày hoạt động: 06/05/2008
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty