TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Tên giao dịch (tiếng Anh):
268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/
Mã số thuế:
271/GCN
Ngành nghề chính:
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Điện thoại:
0301417005 (18/04/1994)
Fax:
RECTIE
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty