TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Administration of Forestry
Tên viết tắt:
VNFOREST
Địa chỉ:
Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2 Ngoc Ha Street, Ba Dinh, Hanoi
Fax:
VNFOREST
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty