TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Meteorologiycal and Hydrological Administration
Địa chỉ:
Số 8 Pháo Đài Láng – Hà Nội.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty