TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT HOLDINGS CORPORATION LIMITED
Tên viết tắt:
HUD
Địa chỉ:
Tầng 28, 29, 30, 31, 32 tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Floors 28, 29, 30, 31 & 32 HUDTOWER, 37 Le Van Luong Street, Nahn Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ĐỖ HOÀI ĐÔNG
Mã số thuế:
0100106144 (02/06/2011)
Ngành nghề chính:
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: – Đầu tư phát triển nhà và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; – Cho thuê văn phòng làm việc
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ về bất động sản
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; – Thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến áp;
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng;
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Quản lý khai thác dịch vụ tổng hợp các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; – Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kinh doanh kho, bãi;
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết:Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản và xây dựng (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Xuất nhập khẩu lao động (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
6491
Hoạt động cho thuê tài chính
Chi tiết: Dịch vụ tài chính, ngân hàng (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm;
7912
Điều hành tua du lịch
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành du lịch trong nước, quốc tế;
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cơ- điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35 KV
Giấy phép kinh doanh:
0100106144 (02/06/2011)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty