TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 0101573511

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM EXPRESSWAY CORPORATION
Tên viết tắt:
VEC
Địa chỉ:
Tầng 2,3,4,5 Tháp A, Tòa nhà CENTRAL POINT – Số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Floor number 2,3,4,5, Tower A, CENTRAL POINT BUIDLING, 219 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
Mã số thuế:
0101573511 – Ngày bắt đầu thành lập:07/07/2010
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khai thác, kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc như: Nhà nghỉ
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Khai thác, kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc như: Vật liệu xây dựng
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Khai thác, kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc như: Nhà hàng
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Khai thác, kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc như: Đại lý bán xăng
8299 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khác theo mọi hình thức; – Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia;
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: -Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; -Tư vấn, kiểm định chất lượng công trình; -Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu: đối với các công trình xây dựng sân bay; -Tư vấn kỹ thuật giao thông vận tải; nghiên cứu phát triển mạng đường cao tốc quốc gia; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; giám sát các công trình hạ tầng giao thông;
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Khai thác, kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc như: Biển quảng cáo
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ tại khu vực lân cận các tuyến đường cao tố
Giấy phép kinh doanh:
0101573511 – Ngày bắt đầu thành lập:07/07/2010
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty