Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Tên viết tắt:
GIZ
Fax:
GIZ
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty