Sở Công Thương

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Industry and Trade
Ngành nghề chính:
ví dụ:

Sở Công Thương TP. HCM --> Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty