Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 0100686174

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Bank For Agriculture And Rural Development
Tên viết tắt:
AGRIBANK
Địa chỉ:
Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2 Lang Ha, Ba Dinh District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phạm Toàn Vượng
Mã số thuế:
0100686174 – Ngày hoạt động 2004-02-26
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Điều lệ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được chuẩn y tại công văn số 2271/QĐ-NHNN ngày 13/04/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thj trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Hoạt động mua, bán nợ. Lưu ký chứng khoán (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
0100686174 – Ngày hoạt động 2004-02-26
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty