Khách sạn Caravelle Saigon

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Caravelle Saigon Hotel
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty