Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Food Association
Tên viết tắt:
VIETFOOD hay VFA
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty