Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam embassy in Algerie
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty