CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Electricity Regulatory Authority of Vietnam
Tên viết tắt:
ERA
Địa chỉ:
D10 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
D10 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Đặng Hùng
Mã số thuế:
0101932129
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Fax:
ERA
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty