An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT – 1600168736
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
NAM VIET CORPORATION
Tên viết tắt:
NAVICO
Địa chỉ:
Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
19D Tran Hung Dao Street, My Quy ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Mã số thuế:
1600168736 (02/10/2006)
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống …)
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá
1702
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In bao bì các loại
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và bảo quản thủy sản
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu Bio-diesel Chi tiết: Chế biến dầu cá và bột cá
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất keo Gentaline và Glycerin
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá, thủy sản
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản: Crômit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu (sắt, đồng, chì, kẽm) (Doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản)
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán thức ăn thủy sản Chi tiết: Bán buôn hóa chất
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thủy sản
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thủy sản
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT – 1600168736
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
19D Tran Hung Dao Street, My Quy ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://pnvt.vn/so-huu-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam-trong-ngay-tai-sao-khong-the/
Mã số thuế:
1600168736 (02/10/2006)
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống …)
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá
1702
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In bao bì các loại
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và bảo quản thủy sản
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu Bio-diesel Chi tiết: Chế biến dầu cá và bột cá
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất keo Gentaline và Glycerin
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá, thủy sản
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản: Crômit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu (sắt, đồng, chì, kẽm) (Doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản)
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán thức ăn thủy sản Chi tiết: Bán buôn hóa chất
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thủy sản
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thủy sản
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Website:
Điện thoại:
1600168736 (02/10/2006)
Fax:
NAVICO
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT – 1600168736
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
https://pnvt.vn/so-huu-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam-trong-ngay-tai-sao-khong-the/
Mã số thuế:
1600168736 (02/10/2006)
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống …)
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá
1702
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In bao bì các loại
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và bảo quản thủy sản
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu Bio-diesel Chi tiết: Chế biến dầu cá và bột cá
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất keo Gentaline và Glycerin
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá, thủy sản
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản: Crômit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu (sắt, đồng, chì, kẽm) (Doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản)
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán thức ăn thủy sản Chi tiết: Bán buôn hóa chất
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thủy sản
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thủy sản
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Website:
Điện thoại:
1600168736 (02/10/2006)
Fax:
NAVICO
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI – 1600169024
Tên giao dịch (tiếng Anh):
326 Hung Vuong, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/bai-tap-ve-gioi-tu-trong-tieng-anh-trac-nghiem-co-dap-an-28a/
Mã số thuế:
1600169024 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/03/1997
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trinh dân dụng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng Chi tiết: Sản xuất và mua bán tràm xây dựng
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá và thủy sản Chi tiết: Mua bán thực phẩm, thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến; dầu, mỡ, động thực vật
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo nghề
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
7911
Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ du lịch
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trinh công nghiệp Chi tiết: Xây dựng công trinh giao thông (cầu, đường, cống…) Chi tiết: Xây dựng đường ống cấp thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trinh thủy lợi Chi tiết: Xây dựng công trình ngầm dưới nước
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, sỏi
8710
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Kinh doanh nhà nghỉ dưỡng lão
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng – quán bar, phục vụ nhạc sống và ca múa nhạc (không hoạt động tại trụ sở chính)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lăp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí Chi tiết: Xây lắp điện, nước
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lăp đặt hệ thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động Chi tiết: Lăp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện lạnh, cơ điện lạnh và kho lạnh nhà máy thủy sản
4634
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu, xì gà
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
4631
Bán buôn gạo
Chi tiết: Mua bán gạo, tấm
1061
Xay xát và sản xuất bột thô
1062
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản Chi tiết: Dịch vụ định giá bất động sản Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe nâng
8610
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện (không hoạt động tại trụ sở chính mà chỉ hoạt động tại chi nhánh)
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước nóng, nước lạnh)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay (không hoạt động tại trụ sở chính)
9610
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ massage (không hoạt động tại trụ sở chính)
9639
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ spa (không hoạt động tại trụ sở chính)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán quà lưu niệm cho khách du lịch (không hoạt động tại trụ sở chính)
2022
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất bột ma tít
2391
Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Dịch vụ và kinh doanh điện năng Chi tiết: Phân phối điện năng lượng mặt trời
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán rượu mạnh các loại (phải có giấy phép của Sở Công Thương trước khi tiến hành hoạt động)
Điện thoại:
1600169024 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/03/1997
Fax:
TẬP ĐOÀN SAO MAI
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG – 1601984286
Tên giao dịch (tiếng Anh):
23 Ha Hoang Ho Street, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://vnvisa.vn/cach-lam-thu-tuc-hoi-huong-cho-cong-dan-viet-nam-2021-dam-bao-100/
Mã số thuế:
1601984286 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/09/2015
Ngành nghề chính:
4669 (Chính)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt rầy, mói, nấm,…) Chi tiết: Mua bán bao bì giấy Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán bao bì các loại: boa bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Mua bán nhựa các loại Chi tiết: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật
2021
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
4631
Bán buôn gạo
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Chi tiết: Mua bán hạt giống
4633
Bán buôn đồ uống
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4781
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
0161
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Điện thoại:
1601984286 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/09/2015
Fax:
AGPPS
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
821 Tran Hung Dao Street, Group 13, Binh Thoi 1 Cluster, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/huong-dan-ghi-mau-na8-to-khai-de-nghi-cap-the-tam-tru/
Mã số thuế:
1600249791 (28/03/2011)
Ngành nghề chính:

4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chi tiết: Đầu tư xây dựng khách sạn Chi tiết: Đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà hàng
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh các khu vui chơi giải trí
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt đường dây trung thế từ 15-35 KV và đường dây hạ thế, trạm biến áp từ 15-3.000 KVA Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt điện trong nhà
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Phân phối, truyền tải điện
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước Chi tiết: Xây dựng các công trình xử lý cấp thoát nước và mạng đường ống cấp thoát nước
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất phân phối nước sạch Chi tiết: Khai thác và sản xuất nước khoáng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị điện nước
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San Lắp mặt bằng
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản Chi tiết: Mua bán lương thực
4632
Bán buôn thực phẩm
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng Chi tiết: Xây dựng đường dây điện Chi tiết: Xây dựng trạm bơm
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê
Điện thoại:
1600249791 (28/03/2011)
Fax:
POWACO
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG – 1600249791
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
AN GIANG POWER AND WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
POWACO
Địa chỉ:
821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
821 Tran Hung Dao, Group 13, Binh Thoi 1 Sub-village, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LƯƠNG VĂN BẠ
Mã số thuế:
1600249791 – Ngày bắt đầu thành lập: 28/03/2011
Ngành nghề chính:
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước Chi tiết: Xây dựng các công trình xử lý cấp thoát nước và mạng đường ống cấp thoát nước
4212
Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4101
Xây dựng nhà để ở
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây điện
4631
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng trạm bơm
4102
Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chi tiết: Đầu tư xây dựng khách sạn Chi tiết: Đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà hàng
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất phân phối nước sạch Chi tiết: Khai thác và sản xuất nước khoáng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị điện nước
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San Lắp mặt bằng
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản
4632
Bán buôn thực phẩm
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh các khu vui chơi giải trí
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt đường dây trung thế từ 15-35 KV và đường dây hạ thế, trạm biến áp từ 15-3.000 KVA Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt điện trong nhà
Giấy phép kinh doanh:
1600249791 – Ngày bắt đầu thành lập: 28/03/2011
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
LOC TROI GROUP
Địa chỉ:
Số 23 Hà Hoàng Hổ – Phường Mỹ Xuyên – Thành phố Long Xuyên – An Giang.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
23 Ha Hoang Ho Street, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Duy Thuận
Mã số thuế:
1600192619
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
0111 Trồng lúa
0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0126 Trồng cây cà phê
0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt Chi tiết: Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng
0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164 Xử lý hạt giống để nhân giống
0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến thịt, mỡ đóng gói và đóng hộp (thịt hộp, xúc xích, lạp xưởng, pa tê, dăm bông, thịt hun khói, thịt khô, bóng bì lợn)
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
1061 Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo
1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
1071 Sản xuất các loại bánh từ bột
1074 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
1101 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn
1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy
1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in; giấy in cho máy vi tính; giấy tư copy khác; giấy phết hồ sẵn và giấy dính; phong bì, bưu thiếp; sổ sách, sổ kế toán, bìa rơi, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; nhãn hiệu; giấy lọc và bìa giấy; Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải
1811 In ấn
Chi tiết: In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại (tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm)
2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy Chi tiết: Sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm
2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Gia công, chế biến nhựa các loại
2512 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2651 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
2816 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2821 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
Chi tiết: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy, thiết bị công nghiệp
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống Chi tiết: Sản xuất thực phẩm từ ngũ cốc
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp
3315 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời
4101 Xây dựng nhà để ở
4102 Xây dựng nhà không để ở
4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4512 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ
4541 Bán mô tô, xe máy
4542 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Chi tiết: Mua bán hạt giống
4631 Bán buôn gạo
4632 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thực phẩm Chi tiết: Mua bán rau, hoa quả tươi
4633 Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không cồn
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt rầy, mối, nấm,…) Chi tiết: Mua bán bao bì giấy Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán bao bì các loại: bao bì nhựa, bao bì mềm và các loại bao bì mềm Chi tiết: Mua bán nhựa các loại Chi tiết: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật
4690 Bán buôn tổng hợp
(ngoại trừ bán những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề)
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(ngoại trừ bán những mặt hàng cấm kinh doanh hoặc có yêu cầu chứng chỉ hành nghề)
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(không hoạt động tại trụ sở chính của công ty)
4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa Chi tiết: Hoạt động củ các đại lý bán vé máy bay Chi tiết: Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần Chi tiết: Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa,…liên quan đến vận tải
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác cho nghỉ trọ ngắn ngày
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) Chi tiết: Cho thuê văn phòng cao ốc
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng Chi tiết: Kiểm nghiệm, khảo nghiệm: thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Chi tiết: Kiểm nghiệm lúa gạo, sản phẩm từ lúa gạo, lương thực, thực phẩm
7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
7214 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7710 Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy bay, thiết bị bay không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
7911 Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành vá các dịch vụ du lịch khác Chi tiết: Kinh doanh lữ hành quốc tế
7912 Điều hành tua du lịch
8292 Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị bay không người lái
9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke
9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tẩm quất, xông hơi, xoa bóp, đấm lưng, vật lý trị liệu Chi tiết: Dịch vụ tắm, tắm hơi, tắm Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT SOLAR – 1602123547
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
NAM VIET SOLAR ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
NAVI SOLAR
Địa chỉ:
Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
19D Tran Hung Dao, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN THANH LIÊM
Mã số thuế:
1602123547 – Ngày bắt đầu thành lập: 15/05/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời
2591
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
3512
Truyền tải và phân phối điện
4102
Xây dựng nhà không để ở
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4101
Xây dựng nhà để ở
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0129
Trồng cây lâu năm khác
0121
Trồng cây ăn quả
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0161
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Giấy phép kinh doanh:
1602123547 – Ngày bắt đầu thành lập: 15/05/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG THÁI BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM – 1601931164
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PACIFIC ENERGY NETWORK VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
PEN-VN
Địa chỉ:
Lô C6, Khu công nghiệp Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ĐINH THỊ THANH VÂN
Mã số thuế:
1601931164 – Ngày bắt đầu thành lập: 17/06/2014
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
2733
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Giấy phép kinh doanh:
1601931164 – Ngày bắt đầu thành lập: 17/06/2014
Quốc gia- tỉnh: