CÔNG TY TNHH STUDIOMELLA – 0316939702

Tên giao dịch (tiếng Anh):
56 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao WArd, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/
Mã số thuế:
0316939702 – Ngày hoạt động 2021-07-15
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chức trung gian tài chính ngắn hạn cung cấp; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo, thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Dịch vụ thiết kế đặc biệt (CPC 87907) Chi tiết: Dịch vụ thiết kế thời trang cho các doanh nghiệp may mặc vừa và nhỏ
Điện thoại:
0316939702 – Ngày hoạt động 2021-07-15
Fax:
56 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty