CÔNG TY TNHH KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM – 0311782575

Tên giao dịch (tiếng Anh):
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
KMBS VIETNAM
Địa chỉ:
Số Phòng 3, tầng 8, Bitexco Financial Tower, số 2, Đường Hải Triều , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Unit 03, 08th Floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TETSUYA TOKUDA
Mã số thuế:
0311782575 – Ngày bắt đầu thành lập: 07/05/2012
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
chi tiết: tư vấn, thiết kế, phát triển, bảo trì ứng dụng, bảo dưỡng hệ thống, quản lý mạng máy tính (CPC 842, 845)
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
chi tiết: tích hợp, cài đặt hệ thống phần mềm máy tính (CPC 841, 849)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển) và đồ dùng hữu hình khác (không bao gồm cho thuê tài chính) đối với các hàng hóa, máy móc thiết bị chuyên dụng và cung cấp dịch vụ này cho các đối tượng khách hàng là khối văn phòng trực tiếp sử dụng hàng hóa chuyên dụng của công ty (CPC 83109).
6201
Lập trình máy vi tính
chi tiết: sản xuất và phát triển phần mềm (CPC 842)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing. (CPC 86503). dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501); dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế) (CPC 86502); dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504); dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị cho những đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp.
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
chi tiết: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn phần mềm máy tính theo quy định của pháp luật Việt Nam (không thực hiện nhập khẩu, phân phối dưới dạng băng đĩa và các phương tiện lưu trữ thông tin đã ghi) (CPC 622)
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: thực hiện quyền phân phối bán lẻ phần mềm máy tính theo quy định của pháp luật Việt Nam (không thực hiện nhập khẩu, phân phối dưới dạng băng đĩa và các phương tiện lưu trữ thông tin đã ghi) (CPC 632)
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
Giấy phép kinh doanh:
0311782575 – Ngày bắt đầu thành lập: 07/05/2012
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty