CÔNG TY TNHH HOÀNG VĂN – 3600845364

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/lam-ly-lich-tu-phap-viet-nam-nhanh-tai-tphcm/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng cây xanh, thảm cỏ.
0149 Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi ong và sản xuất mật ong. (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: Trồng rừng. (không hoạt động tại trụ sở)
1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Chế biến gỗ (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch. (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4100 Xây dựng nhà các loại
4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.
4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô.
4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn vỏ ruột xe các loại.
4541 Bán mô tô, xe máy
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ) (trừ động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)
4632 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản. Bán buôn mật ong và các sản phẩm từ mật ong.
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị máy móc, phụ kiện, linh kiện ngành công nghiệp.
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu FO. (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và phù hợp với quy hoạch của Tỉnh)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật). Bán buôn cao su (không chứa hàng tại trụ sở)
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Cho thuê nhà xưởng. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Điện thoại:
3600845364 – Ngày hoạt động 2006-09-18
Fax:
HOVACO
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty