CÔNG TY TNHH G.C – 0302441314

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-lam-giay-phep-lao-dong-cho-chuyen-gia/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4632 Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở). (CPC 622)
4633 Bán buôn đồ uống
(CPC 622)
5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
Chi tiết: dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (CPC 642, 643)
5629 Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (CPC 642, 643)
5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: dịch vụ cung cấp đồ uống (CPC 643) (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
Điện thoại:
0302441314 – Ngày hoạt động 2001-10-23
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty