CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN – 0315155575

Tên giao dịch (tiếng Anh):
197 Nguyen Hoang Street, An Phu Ward, Thu Duc City, Hochiminh City, Vietnam
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/dieu-kien-xin-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-campuchia/
Mã số thuế:
0315155575 – Ngày hoạt động 2018-07-09
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
2610 Sản xuất linh kiện điện tử
(trừ sản xuất linh kiện điện tử có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tay giả, chân giả và dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tay giả, chân giả và dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật (CPC 622)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm. (CPC 842)
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)
Điện thoại:
0315155575 – Ngày hoạt động 2018-07-09
Fax:
197 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty