CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM – 0100112500

Tên giao dịch (tiếng Anh):
DELOITTE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
DELOITTE VIETNAM CO.,LTD
Địa chỉ:
Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
15th Floor, Vinaconex, 34 Lang ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
HÀ THỊ THU THANH / PHẠM VĂN THINH
Mã số thuế:
0100112500 – 16/03/2007
Ngành nghề chính:
920 (Chính)
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
– Kiểm toán báo cáo tài chính; – Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; – Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; – Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; Kiểm toán các thông tin tài chính; – Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; – Tư vấn tài chính; tư vấn thuế; – Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính – kế toán – kiểm toán; – Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; tư vấn tài chính.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
– Tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ định giá tài sản;
Giấy phép kinh doanh:
0100112500 – 16/03/2007
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty