CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ X-ACT – 1102046333

Tên giao dịch (tiếng Anh):
X-ACT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
X-ACT TECHNOLOGY LTD
Địa chỉ:
Lô P2A-P3-P4-P5, đường số 10, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lots P2A-P3-P4-P5, Street 10, Hai Don Duc Hoa Dong Industrial Park, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
KONNO MASATO
Mã số thuế:
1102046333 – Ngày hoạt động 2023-12-20
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh:
1102046333 – Ngày hoạt động 2023-12-20
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty