CÔNG TY TNHH BIO R&D SAIGON – 0315689009

Tên giao dịch (tiếng Anh):
167 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/10-dieu-can-biet-ve-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
Mã số thuế:
0315689009 – Ngày hoạt động 2019-05-20
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
0145 Chăn nuôi lợn
(không hoạt động tại trụ sở)
0150 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
(không hoạt động tại trụ sở)
0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
(không hoạt động tại trụ sở)
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).
1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc gia cầm (không hoạt động tại trụ sở).
2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón công nghệ vi sinh (không hoạt động tại trụ sở).
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)
4632 Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) (CPC 622)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xử lý môi trường. Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (CPC 622)
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi đốt các loại (CPC 622)
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(CPC 622)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì giấy, bao bì nhựa các loại. Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp, trong nông nghiệp (không tồn trữ hóa chất). Bán buôn sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trường (CPC 622)
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(CPC 8676)
Điện thoại:
0315689009 – Ngày hoạt động 2019-05-20
Fax:
167 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty