CÔNG TY TNHH ASIANA PARAMOUNT – 0314120065

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/thu-tuc-xin-cong-van-nhap-canh-cho-chuyen-gia-va-than-nhan-moi/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: kinh doanh bất động sản
Điện thoại:
0314120065 – Ngày hoạt động 2016-11-18
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty