CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM – 0316247966

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/tai-sao-va-lam-sao-de-so-huu-giay-mien-thi-thuc-5-nam-nhanh-trong-ngay/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình phần mềm; dịch vụ thực hiện phần mềm; sản xuất phần mềm
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; dịch vụ thiết kế hệ thống
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy tính khác chưa được phân vào đâu: Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý; Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng)
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ; dạy máy tính; giáo dục không xác định theo cấp độ; Đào tạo trực tuyến;
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Điện thoại:
0316247966 – Ngày hoạt động 2020-04-27
Fax:
ALGO VIETNAM
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty