CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC – 5800563106

Mã số thuế:
NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Ngành nghề chính:
3600 (Chính)
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: khai thác, sản xuất, và cung cấp nước sạch cho các khu đô thị và khu công nghiệp
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: sản xuất nước tinh khiết đóng chai
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: kiểm tra đồng hồ đo nước lạnh
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: thăm dò địa chất, nguồn nước. Hoạt động đo đạc bản đồ. Hoạt động kiến trúc.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng hệ thống công trình cấp thoát nước, dân dụng và công nghiệp
Điện thoại:
56 Le Thi Pha, Ward 1, Bao Loc City, Lam Dong Province, Vietnam
Fax:
BLAOWACO
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty