CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HUNG THINH BUIDING DESIGN CORPORATION
Địa chỉ:
110-112 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
110-112 Tran Quoc Toan Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty