CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO REDDER ASIA – 0315366093

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/dai-dien-phap-luat-co-nhat-thiet-xin-cap-the-tam-tru/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm. (CPC 842)
6201 Lập trình máy vi tính
(CPC 842)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 841)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
(CPC 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7310 Quảng cáo
(CPC 871) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quảng cáo thuốc lá và rượu; không được thực hiện hoạt động in ấn và phát hành các ấn phẩm)
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 86401) (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) (Doanh nghiệp chỉ được thực hiện ngành “Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại” sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).
Điện thoại:
0315366093 – Ngày hoạt động 2018-11-02
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty