CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN MINH VIỆT

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Minh Viet Capital
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
11th floor, Bac A Building, 9A Dao Duy Anh Street, Dong Da District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI QUANG THÀNH
Mã số thuế:
0102745594
Giấy phép kinh doanh:
34 – ngày cấp: 15/05/2008
Điện thoại:
0102745594
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty