CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC ĐẠI TÍN – 1101875592

Tên bằng ngôn ngữ khác:
大信消防股份公司 (GT)
Địa chỉ:
Ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
隆安省德和县德和东乡1村 (GT)
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
HUỲNH TRẦN CÔNG TRÍ
Mã số thuế:
1101875592 – Ngày hoạt động 2018-02-08
Ngành nghề chính:
大信消防股份公司
住所:隆安省德和县德和东乡1村
税号:1101875592 – 热线:0911911114
网站:pcccdatico.com – 邮箱:daitin@pcccdatico.com


Mã Ngành
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình xây dựng.
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy.
Giấy phép kinh doanh:
1101875592 – Ngày hoạt động 2018-02-08
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty