CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN VIỆT NAM – 0302145146

Tên giao dịch (tiếng Anh):
0302145146 – Ngày hoạt động 2010-05-13
Địa chỉ:
649/83-85 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
(không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn giày dép, hàng may mặc, vải.
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; đồ trang sức (trừ mua – bán vàng miếng)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán nguyên phụ liệu ngành dệt may. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da; giày dép; hàng may mặc.
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ trang sức (trừ mua – bán vàng miếng)
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại.
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
(không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
Giấy phép kinh doanh:
https://hopphaphoalanhsu.com.vn/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su-quyet-dinh-nhan-con-nuoc-ngoai/
Điện thoại:
RVN CORP
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty