CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC – 0102900049

Tên giao dịch (tiếng Anh):
CMC TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE CORPORATION
Tên viết tắt:
CMC TELECOM
Địa chỉ:
Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
CMC Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGÔ TRỌNG HIẾU
Mã số thuế:
0102900049 – Ngày hoạt động 2008-09-05
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4101 Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Dịch vụ thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)
4102 Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Dịch vụ thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)
4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, CPC 516)
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Công tác thi công khác (CPC 511, CPC 515, CPC 518)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hưởng hoa hồng (CPC 621)
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622)
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử
6110 Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết: – Các dịch vụ viễn thông cơ bản: Các dịch vụ thoại (CPC 7521); Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523); Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523); Dịch vụ Telex (CPC 7523); Dịch vụ Telegraph (CPC 7523); Dịch vụ Facsimile (CPC 7521, 7529); Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522, 7523); dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292); – Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292); – Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá; – Các dịch vụ thông tin vô tuyến bao gồm: Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ tin nhắn; Dịch vụ PCS; Dịch vụ trung kế vô tuyến; Dịch vụ kết nối Internet (IXP); – Các dịch vụ viễn thông khác.
6120 Hoạt động viễn thông không dây
Chi tiết: – Các dịch vụ viễn thông cơ bản: Các dịch vụ thoại (CPC 7521); Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523); Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523); Dịch vụ Telex (CPC 7523); Dịch vụ Telegraph (CPC 7523); Dịch vụ Facsimile (CPC 7521, 7529); Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522, 7523); dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292); – Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292); – Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá; – Các dịch vụ thông tin vô tuyến bao gồm: Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ tin nhắn; Dịch vụ PCS; Dịch vụ trung kế vô tuyến; Dịch vụ kết nối Internet (IXP); – Các dịch vụ viễn thông khác.
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: – Các dịch vụ giá trị gia tăng: Thư điện tử (CPC 7523); Thư thoại (CPC 7523); Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu (CPC 7523); Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) (CPC 7523); Các dịch vụ Facsimile gia tăng giá trị bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523); Chuyển đổi mã và giao thức; Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch) (CPC 843); – Kinh doanh dịch vụ viễn thông; – Thiết lập và cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ internet băng thông rộng; Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất (trong phạm vi toàn quốc).
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Phát triển, sản xuất phần mềm và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. (CPC 842)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
(CPC 841, CPC 845, CPC 849)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ trung tâm dữ liệu (Data Center); Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud). (CPC 843) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và các quy định khác có liên quan.
7310 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871 trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 và Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và các quy định khác có liên quan.
7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: – Cung cấp và quản lý nguồn lao động – Cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật
Giấy phép kinh doanh:
0102900049 – Ngày hoạt động 2008-09-05
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty