CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM – 0106034111

Tên giao dịch (tiếng Anh):
14 Tran Kim Xuyen Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam
Tên viết tắt:
https://mienthithucvisa.com/mien-thi-thuc-5-nam-cho-nguoi-a-rap-ai-cap-den-vn/
Mã số thuế:
0106034111 – Ngày hoạt động 2012-11-13
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)
7310 Quảng cáo
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8521 Giáo dục tiểu học
8522 Giáo dục trung học cơ sở
8523 Giáo dục trung học phổ thông
8533 Đào tạo cao đẳng
8541 Đào tạo đại học
8542 Đào tạo thạc sỹ
8551 Giáo dục thể thao và giải trí
8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; – Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); – Giáo dục dự bị; – Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; – Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; – Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; – Dạy đọc nhanh; – Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; – Dạy bay; – Đào tạo tự vệ; – Đào tạo về sự sống; – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; – Dạy máy tính. (không bao gồm Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Điện thoại:
0106034111 – Ngày hoạt động 2012-11-13
Fax:
IMAP VIET NAM., JSC
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty