CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Tên viết tắt:
GELIMEX
Địa chỉ:
374 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
374 Ngu Hanh Son Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Văn Phuêc
Mã số thuế:
0400100827 (01/09/2010)
Giấy phép kinh doanh:
0400100827 (01/09/2010)
Điện thoại:
0400100827 (01/09/2010)
Fax:
GELIMEX
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty