CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỦY NGUYÊN – 0200825022

Tên giao dịch (tiếng Anh):
THUY NGUYEN SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
THUY NGUYEN SERTRACO.
Địa chỉ:
Phố Mới, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Moi Street, Thuy Son Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN QUANG TÙNG / HEATHER TAN CHERN LING / VŨ HUYỀN TRANG
Mã số thuế:
0200825022 – 11/07/2008
Ngành nghề chính:
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt, thi công hệ thống xử lý nước thải
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm về tư vấn kỹ thuật và công nghệ
3600 (Chính)
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý). (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ
Giấy phép kinh doanh:
0200825022 – 11/07/2008
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty