CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG – 0304814339

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Floors 4 & 7, Ruby Tower, 81-83-85 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/gia-han-visa-cho-nguoi-dai-loan-o-viet-nam/
Mã số thuế:
0304814339 – Ngày hoạt động 2006-12-29
Ngành nghề chính:

Mã Ngành
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán
6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
Điện thoại:
0304814339 – Ngày hoạt động 2006-12-29
Fax:
TPS
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty