CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Kim Eng Vietnam Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt:
KEVS
Ngành nghề chính:
Công ty cổ phần Chúng khoán Maybank Kim Eng, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) đổi tên theo Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2012 và được thành lập theo Giấy phép số 71/UBCK-GP do ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCK) cấp ngày 14 tháng 12 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động tháng 4/2008. theo Giấy phép điều chỉnh số 105/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2012
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty