CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG – 1800553823

Tên viết tắt:
HOANMY CUULONG HOSPITAL
Địa chỉ:
Lô 20, Khu dân cư Phú An, KV Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lot 20, Phu An Residential Area, Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VĂN HOÀNG
Mã số thuế:
1800553823 – 16/04/2004
Ngành nghề chính:
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bệnh viện
Giấy phép kinh doanh:
1800553823 – 16/04/2004
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty