CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VÀ THỦY SẢN (LONG AN)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Long An Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
Địa chỉ:
số 319, Quốc lộ 1, P.4, TP Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
319, Highway 1, WArd 4, Tan An City, Long An Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Đinh Văn Thế
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty