CHI CỤC CHĂN NUÔI – THÚ Y TỈNH BÌNH PHƯỚC – 3800102045

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Phuoc Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Phu Rieng Do Street, Tan Tra Quarter, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Trần Xuân Phương
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Giấy phép kinh doanh:
3800102045
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty