BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY POST – BRANCH OF VIETNAM POST
Địa chỉ:
125 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
125 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN THỊ THU VÂN
Mã số thuế:
0305402257 (05/01/2008)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định pháp luật
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
5021
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại thiết bị và dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, truyền hình; bán quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân trên các ấn phẩm của bưu điện, tại các điểm giao dịch của bưu điện; đại lý bán vé máy bay, bán vé tàu hỏa, bán vé xe khách; bán các loại sách, văn phòng phẩm, các loại hàng hóa tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hóa dịch vụ khác.
5310
Bưu chính
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí trong và ngoài nước; thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5320
Chuyển phát
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ chuyển phát trong và ngoài nước.
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua, bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch, quảng cáo
1701
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định pháp luật (trừ sản xuất bột giấy, tái chế phế thải tại trụ sở chi nhánh)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật; tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh và không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In, sao bản ghi các loại; kinh doanh xuất bản phẩm (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm dệt may đan tại trụ sở chi nhánh)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật
Giấy phép kinh doanh:
0305402257 (05/01/2008)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty