Bộ Xây Dựng

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Construction
Địa chỉ:
37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
37 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty