BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – 0103301337

Tên giao dịch (tiếng Anh):
0103301337 – Ngày hoạt động 2009-02-13
Địa chỉ:
2 Ngoc Ha, Ba Dinh District, Hanoi City
Giấy phép kinh doanh:
https://hopphaphoalanhsu.com.vn/
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty