Bệnh viện Đại học Y Dược

Tên giao dịch (tiếng Anh):
University Medical Center HCMC
Địa chỉ:
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5,TP.HCM
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty