BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
DA NANG HI-TECH PARK MANAGEMENT BOARD
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
58 Nguyen Chi Thanh Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Hồ Thuyên
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Giấy phép kinh doanh:
0401418235-001
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty