Home Thuật ngữ sưu tầm Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Ở Việt Nam khi nói đến thành phố gồm 3 loại là thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Bài viết này nhằm đưa ra cách dịch thống nhất của 3 loại thành phố trên.

Biên phiên dịch tiếng Anh

Tên các cơ quan nhà nước bằng tiếng Anh

thành phố trực thuộc trung ương tiếng anh là gì

Thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Ở Việt Nam, có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP.Cần Thơ.

Công thức: Tên riêng dính liền + City

Như vậy, 5 thành phố trực thuộc trung ương trên được dịch là Hochiminh City, Hanoi City, Danang City, Haiphong City, Cantho City

Thành phố trực thuộc tỉnh và trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương tiếng Anh là gì?

Để thống nhất, ta cần nhớ công thức: tên riêng (cách nhau bằng khoảng cách trắng) + City

Việt Nam có 58 tỉnh thành (không thuộc trung ương

Ví dụ: Thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai, thì đây là thành phố trực thuộc tỉnh, vì vậy tiếng Anh là Bien Hoa City, Dong Nai Province

Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, thì đây là thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương (đây là thành phố duy nhất), nên tiếng Anh là Thu Duc City, Hochiminh City

Người Việt Nam thích nghe danh từ nào “oai” vì vậy, thành phố nào cũng là city cả. Chúng ta cần chú ý về công thức của 3 loại thành phố trên để thống nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *