Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Tiền Giang (Tien Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Tiền Giang (Tien Giang Department of Labor, Invalids and Social Affairs)

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tiền Giang

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa – Phường 4 –TP Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 3873401 – FAX: 3882297

Website: http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=4&idcha=4273&id=4343

so lao dong thuong binh xa hoi tien giang

1. Về chức năng: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội, về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Về nhiệm vụ: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có 2 nhiệm vụ sau:

– Về quản lý nhà nước:

+ Xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp về lĩnh vực công tác lao động, thương binh và xã hội trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn theo kế hoạch chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang.

+ Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý sử dụng lao động, đào tạo nghề, kế hoạch tài chính, chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, các hoạt động bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, kiểm tra các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội,…

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy và tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ở xã, phường, thị trấn.

– Các hoạt động sự nghiệp:

+ Thực hiện cácc hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách xã hội cho đối tượng thuộc ngành quản lý và một số lĩnh vực phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

+ Thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho các loại đối tượng.

(Nguồn: http://www.tiengiang.gov.vn)

Nếu bạn là người lên bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động lần đầu, hãy gọi ngay chúng tôi, chúng tôi tư vấn bạn tốt nhất về Gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động

Chúc các bạn vui và gặt hái thành công trong cuộc sống!

4/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *