Home Tiếng Anh qua bài hát Rehab – Amy Winehouse

Rehab – Amy Winehouse

Lyric và lời dịch bài hát Rehab | Amy Winehouse

Đây chỉ là bài dịch mang tính chất tham khảo, mỗi người có cách dịch riêng tùy theo cảm hứng, cảm nhận của từng người. Các bạn hãy ghé https://hoctienganhpnvt.com để chia sẻ lời dịch (lời Việt) tại Mục Tiếng Anh qua bài hát. Nếu thấy hay, chúng tôi sẽ  đăng tại đây để tiện vừa nghe nhạc, vừa đọc lyric, vừa hiểu bài hát thông qua lời dịch… mục đích để học tốt tiếng Anh.

They tried to make me go to rehab, I said no, no, no
Yes I’ve been black and when I come back, you’ll know, know, know
I ain’t got the time
And if my daddy thinks I’m fine
Just try to make me go to rehab I won’t go, go, go
Người ta bắt tôi phải đi cai nghiện, nhưng mà tôi nói không
Đúng vậy, tôi đã từng ghê tởm nhưng mà lúc tôi quay lại, bạn sẽ biết
Tôi ko có thời giờ
Và nếu ba của tôi nghĩ là tôi ổn
Ông ấy cứ bảo tôi đi cai nghiện nhưng mà tôi sẽ ko đi
I’d rather be at home with Ray
I ain’t got seventy days
Cos there’s nothing, there’s nothing you can teach me
That I can’t learn from Mr Hathaway
Thà tôi ở nhà với Ray
Tôi ko thể đạt đến bảy mươi ngày
Bởi vì chỗ đó không có gì, ko có gì bạn có thể dạy tôi
Tôi không thể học từ Ông Hathaway
Didn’t get a lot in class
But I know it don’t come in a shot glass
Tôi ko hiểu nhiều được trong lớp
Nhưng tôi biết là nó sẽ ko đến từ một cốc rượu
They tried to make me go to rehab I said no, no, no
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know, know, know
I ain’t got the time
And if my daddy thinks I’m fine
Just try to make me go to rehab I won’t go, go, go
Người ta bắt tôi phải đi cai nghiện, nhưng mà tôi nói không
Đúng vậy, tôi đã từng ghê tởm nhưng mà lúc tôi quay lại, bạn sẽ biết
Tôi ko có thời giờ
Và nếu ba của tôi nghĩ là tôi ổn
Ông ấy cứ bảo tôi đi cai nghiện nhưng mà tôi sẽ ko đi
The man said “why you think you here?”
I said “I got no idea”
Một ngươi đàn ông nói: “Tại sao bạn nghĩ là bạn lại ở đây?”
Tôi nói: “Tôi cũng ko biết nữa”
I’m gonna, I’m gonna lose my baby
So I always keep a bottle near
He said “I just think you’re depressed”
This me “Yeah baby, and the rest”
Tôi sẽ, tôi sẽ đánh mất đứa con của tôi
Vì vậy tôi luôn để một chai rượu bên cạnh
Ông ta nói “Tôi chỉ nghĩ trông cô thật chán nản”
Tôi đáp lại “Đúng đấy cưng, và cả mớ còn lại”
They tried to make me go to rehab I said no, no, no
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know, know, know
Người ta bắt tôi phải đi cai nghiện, nhưng mà tôi nói không
Đúng vậy, tôi đã từng ghê tởm nhưng mà lúc tôi quay lại, bạn sẽ biết
I don’t ever want to drink again
I just, ooh just need a friend
I’m not gonna spend ten weeks
Have everyone think I’m on the mend
Tôi không hề muốn uống nữa
Tôi chỉ, tôi chỉ cần một người bạn
Tôi sẽ ko lãng phí mười tuần
Có ai nghĩ là tôi đang hồi phục không
And it’s not just my pride
It’s just till these tears have dried
Và đó ko phải là sự tự hào của tôi
Chỉ là những giọt nước mắt đã khô thôi
They tried to make me go to rehab I said no, no, no
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know, know, know
I ain’t got the time
And if my daddy thinks I’m fine
Just try to make me go to rehab I won’t go, go, go!
Người ta bắt tôi phải đi cai nghiện, nhưng mà tôi nói không
Đúng vậy, tôi đã từng ghê tởm nhưng mà lúc tôi quay lại, bạn sẽ biết
Tôi ko có thời giờ
Và nếu ba của tôi nghĩ là tôi ổn
Ông ấy cứ bảo tôi đi cai nghiện nhưng mà tôi sẽ ko đi

3/5 - (2 bình chọn)