Home Giải thích thuật ngữ Quê quán có phải là nguyên quán không? Quê quán tiếng Anh là gì?

Quê quán có phải là nguyên quán không? Quê quán tiếng Anh là gì?

Quê quán và nguyên quán đều xác định theo “nguồn gốc, xuất xứ”, tuy nhiên có khác nhau tí, là quê quán căn cứ theo nơi sinh, nơi xuất xứ của cha, mẹ trong khi nguyên quán thì xác định xa hơn đó là nơi sinh / nguồn gốc của ông bà, thường là ông bà nội. Trong bài này, tìm hiểu thêm quê quán tiếng Anh là gì?

Quê quán tiếng Anh là gì

Quê quán tiếng Anh là gì?

Từ định nghĩa trên, ta có thể dùng thuật ngữ “place of origin” * (ưu tiên) hoặc native place (để chỉ nơi sinh của người này) hoặc place of one’s birth

Nguyên quán tiếng Anh là gì?

Từ định nghĩa trên, ta có thể dùng thuật ngữ “place of origin” * (ưu tiên) hoặc native place hoặc place of one’s birth

Quê quán có phải là nguyên quán không?

Như vậy, quê quán và nguyên quán có thể hiểu là một, tuy nhiên, nguyên quán thì đề cập đến nơi sinh (xuất xứ, nguồn gốc) của ông bà nội, trong khi quê quán đề cấp đến nơi sinh của cha mẹ.

Quê quán có phải là nguyên quán không? Quê quán tiếng Anh là gì? được phân biệt rõ ràng và chúng ta biết được Quê quán tiếng Anh là Place of origin (ưu tiên) hoặc native place.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *